4 coses sobre la caiguda del cabell

Cada cop la caiguda de cabell és més comuna entre la nostra societat; per això, avui en dia hi ha una gran varietat de tractaments per fer-hi cura.

La caiguda de cabell pot ser una causa normal per situacions quotidianes del dia a dia, però, quan aquesta supera els 100 cabells diaris ja es pot considerar una caiguda anormal.

Aquesta caiguda anormal del cabell pot ser causada per diferents situacions, on a partir d’aquestes i diferenciem dos processos:

  • Efluvis: són caigudes de cabell generalment difuses on la caiguda és sobtada. Sorgeixen per diferents casos, com per l’ús de quimioteràpics pel tractament del càncer, per alteracions hormonals o per dèficits proteics o vitamínics. A més a més, també poden apareixer al cap de 2 o 3 mesos per factors desencadenants com l’estrès emocional o físic, ja sigui per cirurgies majors, per després d’un part, per episodis febrils o processos infecciosos i , fins i tot, com a conseqüència de dèficits de ferro.

 

  • Alopècies: són caigudes de cabell degudes a un procés que afecta directament al cuir cabellut. Aquestes poden ser d’una distribució determinada com l’alopècia androgenètica (calvície comuna); o més aviat es poden manifestar en forma de clapes sense cap distribució específica, com ara infeccions del cabell per fongs o processos d’autoimmunitat en l’alopècia areata.

Molts d’aquests casos d’alopècies són irreversibles, per tant, al mínim signe s’ha de consultar el més aviat possible a un especialista.

evitar-caida-cabello

Que hi podem fer per posar-hi remei?

Actualment el tractament més eficaç és evitar la causa. Ara bé, si això ja no és possible o no és eficaç, tenim diferents tractaments mèdics que, prèviament, han de ser consultats per un especialista, ja que s’han de tenir en compte els efectes secundaris que hi puguin sorgir.

El tractament tòpic més eficaç és el Minoxidil, que s’aplica directament sobre la zona. Aquest ha demostrat eficàcia sobretot per l’alopècia androgenètica.  A més a més, per aquest tipus d’alopècia, hi ha un altre fàrmac en via oral que ha demostrat tenir una bona eficàcia. Aquest es la Finasterida.

 

Per a més informació a la Farmàcia Costa Miralbell t’ajudarem a trobar la millor solució per al teu cabell.

Cristina Climent (estudiant de Farmàcia)