MOSQUITS!

Les picades de mosquit és una de les molèsties més recurrents durant aquests mesos d’estiu. I una de les causes que més consultes crea a la farmàcia.

La majoria dels mosquits necessiten un espai aquàtic pel cicle evolutiu, per tant els trobarem en zones on l’aigua estigui estancada sobretot, com aiguamolls o altres.

En els últims anys sobretot són el mosquit tigre i la mosca negra que no pica sinó que mossega.

La picada de mosquit, produeix de forma localitzada, inflamació i edema, acumulació de líquid, vermellor per la mateixa inflamació, i molta picor. Són les causes de la reacció del nostre cos sobre un agressió externa.

Cal dir que la majoria de les picades d’insectes són inofensives, només causen molèsties i sobretot són desagradables en casos com les abelles o vespes. Tot i que hem de pensar que hi pot haver persones al·lèrgiques a les picades d’aquests insectes i causar una reacció molt més forta i greu.

Un cop ens han picat, s’hauria de netejar i refredar la zona de la picada, utilitzar calmants o antipruriginosos per tal de suavitzar la reacció inflamatòria de la picada. El tractament ideal seria amb pomades antihistamíniques i tenir la precaució amb l’exposició al sol per evitar la reacció de fotosensibilitat. Si aquesta no funciona i la inflamació o el dolor no desapareix acudir a un centre sanitari.

Moltes vegades, la picada esdevé un problema si la rasquem molt, ja que aquesta pot infectar-se i acabar fent una ferida més gran i difícil de curar.

Per tal d’evitar les picades existeixen diferents tipus de repel·lents en esprais o cremes, també en braçalets o pagats per als més petits. En usar els repel·lents cal evitar la zona dels ulls i la boca, i rentar-se les mans després de la seva aplicació. També és recomanable utilitzar mosquiteres, o cobrir les zones de la pell exposades a la picada amb roba.

Per acabar, en cas de realitzar un viatge a un país de risc de transmissió de malalties tropicals, és necessari prèviament consultar amb personal sanitari especialitzat i centres de vacunació internacional.